จับยี่กี - 9 พฤศจิกายน 2563

รอบ สามตัวบน สองตัวล่าง
จับยี่กี รอบที่ 1 161 30
จับยี่กี รอบที่ 2 254 25
จับยี่กี รอบที่ 3 651 67
จับยี่กี รอบที่ 4 836 81
จับยี่กี รอบที่ 5 403 90
จับยี่กี รอบที่ 6 955 39
จับยี่กี รอบที่ 7 671 35
จับยี่กี รอบที่ 8 105 89
จับยี่กี รอบที่ 9 754 21
จับยี่กี รอบที่ 10 878 58
จับยี่กี รอบที่ 11 393 10
จับยี่กี รอบที่ 12 172 80
จับยี่กี รอบที่ 13 980 30
จับยี่กี รอบที่ 14 628 50
จับยี่กี รอบที่ 15 293 83
จับยี่กี รอบที่ 16 985 64
จับยี่กี รอบที่ 17 442 76
จับยี่กี รอบที่ 18 602 45
จับยี่กี รอบที่ 19 258 56
จับยี่กี รอบที่ 20 317 51
จับยี่กี รอบที่ 21 942 91
จับยี่กี รอบที่ 22 210 98
จับยี่กี รอบที่ 23 057 68
จับยี่กี รอบที่ 24 333 26
จับยี่กี รอบที่ 25 934 56
จับยี่กี รอบที่ 26 668 65
จับยี่กี รอบที่ 27 150 46
จับยี่กี รอบที่ 28 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 29 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 30 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 31 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 32 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 33 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 34 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 35 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 36 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 37 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 38 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 39 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 40 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 41 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 42 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 43 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 44 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 45 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 46 รอผล รอผล
จับยี่กี รอบที่ 47 รอผล รอผล